WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา
 
   
Previous


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดมี 12 ข่าว


ขอเชิญร่วมงาน สามเณรธรรมาสน์ทองโชว์ (ครั้งที่ ๑) การแสดงพระธรรมเทสนา ๒ ธรรมาสน์ เรื่อง "ศีล ๕ คุณค่าของความเป็นมนุษย์" วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
อ่านต่อ  
  ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระราชกุศ
อ่านต่อ  
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวาย ภัตรหารเพล - น้ำปานะ พระภิกษุสามเณรผู้เรียนนักธรรม-บาลี ณ สำนักเรียนวัดยานนาวา
อ่านต่อ  
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายทาน รักษาศีล เจริญภาวนา "วันอาสาฬหบูชา" (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
อ่านต่อ  
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพถวาย "ผ้าอาบน้ำฝน"และ "สลากภัต"
อ่านต่อ  
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพพการีวัดยานนาวา  พิธีมอบทุนการศึกาษา และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี  พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ (ปส
อ่านต่อ  
อ่านต่อ  
สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วัดยานนาวา พระอ
อ่านต่อ  
ขอเชิญร่วมงานบุญบำเพ็ญกุศลอัฐิประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดยานนาวา ในวันจันทร์ ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗
อ่านต่อ  
วันนี้ ๑ ทุ่ม ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต พระอาจารย์เลขาฯ พร้อมกัน ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ ครับ
อ่านต่อ  
คณะทำงานสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) แสดงมุทิตาสักการะแด่พระมหานงค์ สุมงฺคโล (ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา, อาจารย์ใหญ่ฝ่าย
อ่านต่อ  
ขอเชิญร่วมบุญสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเรย์นแฮม-บอสตัน สหรัฐอเมริกา...สาธุ สาธุ สาธุ
อ่านต่อ  
 
1


WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1
วัดยานนาวา เลขที่ 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
Copyright © 2013, WBTVOnline.com All rights reserved. Web Design by Ns Design Web

Facebook Youtube