WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา
 
   
Previous


บทความทั้งหมดมี 4 บทความ


วิปัสสนากรรมฐาน สารัตถะประโยชน์ทั้ง...กายและใจ วิปัสสนา คือ อุบายวิธีสำหรับฝึกจิตให้เกิดปัญญา รู้แจ้งตามความเป็นจริง ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๕๕ หน้า
  อ่านต่อ
(15 ก.พ.2557) เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบรางวัล "ผู้นำพุทธโลก" แด่พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
  อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศช่วงเช้า ก่อนพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557
  อ่านต่อ
บทประพันธ์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวาว
  อ่านต่อ
 
1


WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1
วัดยานนาวา เลขที่ 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
Copyright © 2013, WBTVOnline.com All rights reserved. Web Design by Ns Design Web

Facebook Youtube