WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา
 
   
Previousภาพบรรยากาศช่วงเช้า ก่อนพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน     

ภาพบรรยากาศช่วงเช้า ก่อนพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557
โดยช่วงบ่ายวันนี้ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด พิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯWBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1
วัดยานนาวา เลขที่ 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
Copyright © 2013, WBTVOnline.com All rights reserved. Web Design by Ns Design Web

Facebook Youtube